Forord til spejderkogebogen

”Kogebogen er specielt tilrettelagt for spejdere på lejr; men den vil i øvrigt kunne anvendes af enhver, der skal lave mad under udendørsforhold som f. eks. Campingfolk. Desuden vil den kunne være til nytte for dem, der skal forestå forplejningen af et større antal børn under f. eks. sommer ophold i lejrbygninger.

Opskrifterne omfatter således de almindeligste retter, der kan komme på tale i en lejr, hvad enten det er en teltlejr eller en lejr i bygning med køkken. Der er også medtaget enkelte opskrifter, som normalt kun vil finde anvendelse i husholdningen; de skulle være en hjælp for spejderen når han i en given situation – f. eks. under sygdom – må forestå den daglige madlavning i hjemmet.


Nu skal det ikke udvikle sig til en komplet afskrift af Spejderkogebogen, så jeg kun afsnit med som kan sætte datidens spejder arbejde i relief i forhold til nutiden.

I øvrigt, læg mærke til hvordan det tages som givet at spejder ikke kun er noget man er i sin fritid; bliver mor syg, så træder spejderen til og overtager husarbejdet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.